Χορός του Ζαλόγγου

2011-05-05 16:58

Έχε γεια καημένε κόσμε, (δις)
έχε γεια γλυκιά ζωή (δις)
Και ’συ δύστυχη πατρίδα (δις)
έχε γεια παντοτινή. (δις)
Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες. (δις)

Στη στεριά δε ζει το ψάρι (δις)
ούτ’ ανθός στην αμμουδιά (δις)
Κι οι Σουλιώτισσες δεν ζούνε (δις)
δίχως την ελευθεριά. (δις)
Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες. (δις)

Οι Σουλιώτισσες δε μάθαν (δις)
για να ζούνε μοναχά (δις)
Ξέρουνε και να πεθαίνουν (δις)
να μη στέργουν στη σκλαβιά. (δις)
Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι, βουνά, ραχούλες. (δις)