Σαράντα παλικάρια

2011-05-05 16:58

Σαράντα παλικάρια από τη Λεβαδιά,
πάνε για να πατήσουνε την Τροπολιτσά. (δις)

Στο δρόμ’ όπου πηγαίνανε μωρ’γέροντα,
μωρ’ γέροντα απαντούν.
Ώρα καλή σου γέρο. Καλώς τα τα, καλώς τα τα παιδιά. (δις)

Που πάτε παλικάρια,
που πάτε ωρέ, που πάτε ωρέ παιδιά/
Πάμε για να πατήσουμε την Τροπό, μωρ’ την Τροπολιτσά. (δις)