Κλέφτικη ζωή

2011-05-05 16:57

Μαύρη, μωρέ, μαύρη είναι η ζωή που κάνουμε. (δις)
Εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες. (δις)

Όλη, μωρέ, όλη μερούλα πόλεμο, (δις)
όλη μερούλα πόλεμο το βράδυ καραούλι. (δις)

Με φό – μωρέ με φόβο τρώμε το ψωμί, (δις)
με φόβο τρώμε το ψωμί με φόβο περπατάμε. (δις)

Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε, (δις)
ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε. (δις)