ΑΕΡΑΣ

2012-05-01 22:17

Πληροφορίες:

 • Οι ιδιότητες του αέρα. Δείτε το αρχείο εδώ
 • Ο μύθος της Αλκυόνης. Δείτε το αρχείο εδώ
 • Αιολική ενέργεια. Δείτε το αρχείο εδώ

Το θέμα του αέρα το επεξεργαστήκαμε σε σχέση με τις 5 αισθήσεις μας. Από αυτό προέκυψαν το εξής φύλλα εργασίας:

 • Σημείωσε με ένα σημάδι την αίσθηση με την οποία αντιλαμβάνεσαι τον αέρα. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ
 • Βλέπω την εικόνα και γράφω τα ρήματα στα κουτάκια χρησιμοποιώντας τον πίνακα αναφορά στο τέλος της σελίδας. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ
 • Πίνακας διπλής εισόδου: Ταίριαξε με ένα σημάδι την αίσθηση με την ονομασία της. Θα σε βοηθήσει ο πίνακας αναφοράς στο τέλος της σελίδας. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ
 • Σταυρόλεξο για τις 5 Αισθήσεις. Δείτε το φύλλο εργασίας εδώ
 • On line σταυρόλεξο με για τις 5 Αισθήσεις. Δείτε το αρχείο εδώ
 • Καρτέλες για τις 5 Αισθήσεις:. Δείτε το αρχείο εδώ
 • Εικόνες για εκτύπωση με θέμα τις 5 Αισθήσεις. Δείτε το αρχείο εδώ
 • Εικόνες για εκτύπωση με θέμα τον Αέρα. Δείτε το αρχείο εδώ

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την εφαρμογή του προγράμματος Αέρας και Μυθολογία- Δημιουργία Έκφραση- Μελέτη Περιβάλλοντος- οι 5 μας Αισθήσεις εδώ